Nasza firma świadczy USŁUGI WYCENY:

 • nieruchomości gruntowych (działki budowlane, działki rolne, lasy)
 • nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe)
 • budynków (domów mieszkalnych, budynków gospodarczych, zabytków)
 • nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych
 • maszyn i urządzeń
 • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, itp.)
 • przedsiębiorstw i środków trwałych
 • inne

POZOSTAŁE USŁUGI świadczone przez naszą firmę:

 • analiza rynku nieruchomości
 • analiza skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych
 • określenie wartości nieruchomości dla indywidualnych potrzeb inwestora
 • inwentaryzacja nieruchomości
 • due diligence nieruchomości

Jeśli chcieliby Państwo poznać koszt poszczególnych usług, zapraszamy do działu Ceny.

Nasze wyceny przygotowujemy dla następujących celów:

 • zabezpieczenie kredytu
 • ustalenie ceny sprzedaży
 • ustalenie podatku od spadku i darowizny
 • aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • podział majątku
 • wykup mieszkania spółdzielczego
 • określenie opłaty adiacenckiej i planistycznej
 • określenie należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji (odrolnienia gruntu)
 • określenie szkód majątkowych spowodowanych budową infrastruktury (np. budowa drogi, budowa linii wysokiego napięcia, itp.)
 • wycena majątku przedsiębiorstw dla potrzeb sprawozdań finansowych w oparciu o MSR

Jeśli mają Państwo jakieś pytania, zachęcamy do kontaktu.