Archiwa bloga: listopad 2008

28 listopada 2008 r.

Występują:

Matka ustawa – Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 04.261.2603) z późniejszymi zmianami. Ustawa, którą każdy rzeczoznawca majątkowy zna na pamięć.

Standardy zawodowe – zgodnie z matką ustawą reguły postępowania przy wykonywaniu zawodu m. in. rzeczoznawcy majątkowego, ustalone zgodnie z przepisami prawa.

Organizacje zawodowe – zgodnie z matką ustawą utworzone, zgodnie z przepisami o stowarzyszeniach, stowarzyszenia i związki stowarzyszeń zrzeszające osoby zawodowo wykonujące czynności m.in. rzeczoznawcy majątkowego.

Czytaj dalej »